De Welsh pony is een zeer veelzijdig ponyras dat zes verschillende fokrichtingen kent waardoor we met recht kunnen zeggen dat het hier gaat om een familiepony bij uitstek. Het is een ideale rijpony voor zowel grote als kleine kinderen terwijl volwassenen uitstekend een Welsh Cob kunnen berijden, maar ook voor het aangespannen werk zijn de Welsh pony’s een ideale keuze.
Gwynfaes Culhwch x Derwen Royal Express

Sectie B

Alex Dai

Breeton Dai x Linde Hoeve's Alexander